Servicii

PREȚURI

PROIECTARE 700,00 RON

EXECUȚIE prețul se calculează în baza antemăsurării și a devizului ofertă

DESCRIERE

Acon Gaz este autorizată ANRE în vederea proiectării și execuției instalațiilor de gaze naturale pentru apartamente, case, vile, instituții și spații industriale. Personalul calificat proiectează orice tip de instalație de utilizare a gazelor naturale și modifică instalațiile existente în baza unui proiect întocmit conform acordului de acces emis de distribuitorul de gaze.

Servicii oferite

– întocmirea documentației în conformitate cu prevederile legii și obținerea aprobărilor necesare pentru proiectarea, execuția, modificarea instalațiilor de utilizare gaze naturale;

– întocmirea proiectului tehnic de către proiectanții noștri, autorizați ANRE;

– avizarea proiectului tehnic de către un verificator de proiecte autorizat ANRE;

– realizarea instalației conform proiectului întocmit;

– modificarea instalațiilor de  utilizare gaz existente;

– efectuarea recepției tehnice a lucrării împreună cu beneficiarul;

– montarea contoarelor de către distribuitorul de gaz în prezența personalului nostru;

– punerea instalației în funcțiune împreună cu reprezentanții distribuitorului;

– intervenții pentru defecțiunile apărute la conductele de gaze;

– oferirea suportului în timpul și după expirarea  garanției pentru instalația de gaze;

– garanție pentru materialele și echipamentele folosite;

Sfaturi

Instalația de gaze nu poate fi amplasată în spații închise, neventilate: boxe, debarale.

Nu blocați accesul la instalația de gaze. Este necesar să se asigure accesul permanent, în cazul unei avarii să se poată interveni rapid, pentru a se remedia problemele.

Instalațiile de utilizare de gaze trebuie prevăzute cu un robinet de incendiu, în cazul izbucnirii focului, să poată fi oprită furnizarea cu gaze.

Nu acoperiți sau închideți instalația de gaze cu rigips / corpuri de mobilă.

Creați o grilă de ventilare permanentă către exterior în încăperea în care există aparate de utilizare a gazelor, asigurați astfel pătrunderea oxigenului necesar arderii și ventilării permanente a camerei, evitând acumularea de gaze.

Montați un senzor de gaze în incinta încăperii în care există aparate de utilizare a gazelor, acesta va detecta scăpările de gaze.

Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de gaze trebuie efectuată în mod obligatoriu la fiecare doi ani, revizia tehnică periodică a instalațiilor de gaze se face la fiecare 10 ani. Beneficiarul este însărcinat prin lege pentru efectuarea acestor operațiuni. Când termenul scadent al verificării / reviziei, GDF Suez Energy România trimite tuturor beneficiarilor o înștiințare. Verificările și reviziile tehnice la instalațiile de gaze se fac numai de către societăți autorizate ANRE, așa cum este și firma noastră.

PREȚURI

Verificări periodice instalații gaze până la trei consumatori clienti casnici

– 100,00 RON

Revizii periodice instalații gaze până la trei consumatori clienti casnici

– 150,00 RON

DESCRIERE

Verificarea și revizia instalațiilor de gaze reprezintă o necesitate și trebuie să constituie o prioritate. Depistarea unor defecțiuni sau a unor neconformități, abateri de la normele legale, duce la evitarea unor accidente care pot afecta vieți și imobile.

Verificarea instalațiilor de gaze se realizează, conform prevederilor legislative la maximum doi ani, dar și la solicitarea clientului în cazul observării unor nereguli. Revizia instalațiilor de gaze naturale, conform prevederilor legislative, se efectuează la maximum 10 ani sau în următoarele cazuri: după neutilizarea instalației de gaze timp de 6 luni sau în urma unui eveniment care deteriorează instalația de gaze.

Acon Gaz este autorizată ANRE să efectueze verificările tehnice periodice obligatorii la fiecare doi ani și reviziile tehnice periodice necesare la maximum 10 ani atât pentru Asociațiile de Proprietari, cât și pentru persoanele fizice, juridice și instituții.

Documente necesare

Notificarea privind serviciul ce include tipul și debitul aparatelor de consum aflate în evidența operatorului de sistem. În cazul pierderii acestui document, se va prezenta factura de gaz.

Proiectul tehnic al instalației de gaze. Daca acesta este pierdut sau nu există, se poate solicita o copie de la Distrigaz.

Verificarea ISCIR a centralei termice nu mai veche de 6 luni – dacă este cazul.

Adeverința care să ateste verificarea și curățarea coșurilor de fum și a canalelor de ventilare nu mai veche de 6 luni – dacă este cazul.

Certificatul de garanție sau procesul verbal de montare a racordului flexibil din care să reiasă data montajului, deoarece valabilitatea lui nu depășește, în general, doi ani.

Condiții de îndeplinit

Să nu existe modificări față de proiectul inițial al instalației de gaze.

Să dețineți un sistem de prevenție împotriva scurgerilor de gaze, alcătuit dintr-un senzor de detectare a scurgerilor de gaze și o electrovalvă.

Racordul flexibil de legătură de la aragaz și de la centrala termică să fie în termen de valabilitate (de obicei, e valid doi ani). Dacă termenul este depășit, se va înlocui pe loc.

Robineții de închidere de la centrală și de la aragaz trebuie să fie funcționali.

PREȚURI

Detector de gaze cu electrovalvă, montaj, 2 ani garanție clienti casnici

– 500,00 RON

DESCRIERE

Acon Gaz este autorizată ANRE pentru montarea unui sistem de prevenție a scurgerilor de gaze, având un personal autorizat și instruit pentru oferirea acestui serviciu.

Începând cu 2008, a devenit obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care se află aparate de utilizare a gazelor naturale și pentru suprafețele constituite partial sau în totalitate din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri termopan.

Detectoarele de gaze naturale au rolul de a preveni eventualele accidente cauzate de scăpările de gaze naturale: intoxicări, incendii, explozii.

PREȚURI

Verificare tehnică periodică a centralei termice clienti casnici

– 100,00 RON

DESCRIERE

Acon Gaz este autorizată ISCIR pentru verificarea tehnică periodică a centralelor termice. Verificarea tehnică a centralei termice se efectuează la fiecare doi ani în conformitate cu legislația în vigoare.

Această operațiune vizează verificarea bunei funcționări a aparatului, prevenirea unor eventuale defecțiuni și accidente cauzate de avarii ce ar putea să apară la centrala termică. Aparatura modernă și precisă pe care o utilizăm, marca Seitron, Italia, asigură un rezultat exact al verificării efectuate, pentru a oferi siguranță și protecție familiei dumneavoastră.

PREȚURI

Montaj centrale și instalații termice

–  prețul se calculează în baza antemăsurării și a devizului ofertă

DESCRIERE

Acon Gaz instalează și montează centrale termice pentru orice tip de clădire. Serviciul de instalare poate fi efectuat atât pentru centrale termice de mici dimensiuni, cât și pentru cele de mare capacitate, care alimentează clădiri și instituții spațioase.

Serviciul de montare al centralei termice cuprinde:

  • Fixarea pe poziție a centralei și a radiatoarelor se stabilește de comun acord cu clientul, în conformitate cu normele în vigoare pentru montajul echipamentelor de încălzire;
  • Efectuarea legăturilor hidraulice pentru tur și retur încălzire, racordarea la apă rece și caldă;
  • Umplerea sistemului de încălzire cu apă și punerea sub presiune a întregii instalații;
  • Urmărirea încadrării în parametri de funcționare;
  • Racordarea la instalația de utilizare gaze;

Nu este inclus în cost serviciul de verificare tehnică periodică (ISCIR).

PREȚURI

Curățare chimică centrale și instalații

–  600,00 RON

DESCRIERE

Sărurile dizolvate de calciu, magneziu, fier, cupru, aluminiu și silice existente în apă produc depuneri pe suprafețele metalice.

Alegerea curățării chimice a centralei sau a instalației urmărește eliminarea depunerilor de piatră, malurile, magnetita, rugina și alte resturi acumulate în interiorul echipamentelor care alcătuiesc instalația termică, ce generează un randament scăzut al instalației și creșterea consumului de combustibil.

PREȚURI

Verificări coșuri și canale de evacuare

–  250,00 RON

DESCRIERE

Curățarea periodică a coșurilor termice este o acțiune recomandată a se efectua la cel puțin 6 luni, pentru a asigura funcționarea lor optimă. Majoritatea persoanelor care își montează centrale cred că hornurile lor nu se înfundă. Simpla funcționare a unei centrale termice produce depuneri, în timp, pe interiorul coșului.

Sfaturi

Verificați și curățați coșul termic de două ori pe an.

Nu obturați canalul de evacuare.

Asigurați ventilarea permanentă a spațiilor în care sunt instalate aparate cu flacără.

Evitați să folosiți improvizații, acestea reprezintă un pericol pentru familia și bunurile dumneavoastră.